Geschiedenis

Scouting Kwintsheul (of te wel de Andreasgroep) is in 1947 ontstaan vanuit de kerk in Kwintsheul. In eerste instantie was er sprake van een aparte jongens- en meisjesgroep. De meisjes, toendertijd ‘kabouters‘ genoemd hadden een blokhut achter de theresiaschool in Kwintsheul. De jongens daarentegen zaten in een blokhut aan de Bovendijk.

De jongensgroep werd al snel een zeeverkennersgroep, de boten lagen in het begin aan de Gantel en de materialen werden in een tuinderschuur gestald. Dit duurde tot 1973, toen is er een romney-loods aan de zwet gebouwd als onderkomen voor de heulse zeeverkenners. Deze loods was eigenlijk bedoeld als noodoplossing voor maximaal 5 jaar.

De scoutinggroep groeide gestaag en de aparte jongens- en meisjesgroep werd al snel samengevoegd tot de andreasgroep, oftewel scouting Kwintsheul. Ook kwamen er nieuwe speltakken bij, dit heeft er toe geleid dat er in 1992 een nieuwe blokhut aan de raaphorst in Kwintsheul is gebouwd. Deze blokhut staat er vandaag de dag nog en dient vooral als onderkomen voor de speltakken van het landwerk (bevers en welpen).

De zeeverkennersgroep die tot ongeveer 1995 nog wel alleen uit jongens bestond werd ook steeds groter, mede door de komst van de watergidsen. Hierdoor is het aantal boten van twee stuks uitgegroeid naar zeven stuks tot nu toe. In 1991 is de 10e van Tromp gedoopt, deze zeilende westlander is in twee jaar tijd door de toenmalige Loodsengroep gerestaureerd.

Omstreeks 1993 heeft de romney-loods nog een facelift gekregen, is er toen naast de loods een houten keet bijgebouwd, de diende als spel- en instructielokaal. Zoals hierboven al gezegd was de romney-loods eigenlijk bedoeld als noodoplossing voor 5 jaar. Omdat de loods er veel langer heeft gestaan dan dat eigenlijk de bedoeling was werd het onderhoud ervan de laatste jaren steeds moeilijker. Met het oog op de toekomst is daarom in 1999 besloten om serieuze nieuwbouwplannen te maken.

Uiteindelijk zijn deze plannen uitgewerkt en gerealiseerd tot een prachtig nieuw gebouw op de hoek van de lange Wateringkade en de Zweth. De eerste paal ervan werd op 10 september 2003 geslagen en na een korte bouwtijd is het gebouw op 16 mei 2004 geopend. Dit gebouw is met name een onderkomen voor de speltakken van het waterwerk (zeerobben, zeeverkenners, wilde vaart en loodsen).

Na 30 jaar in een (tijdelijke) loods te hebben gezeten is er een echt scoutinggebouw gebouwd.