Zeerobben

zeerobben-web

Algemeen
De naam zeerobben is een bestaande naam bij scouting Nederland. Maar het is wel een relatief nieuw fenomeen. Ongeveer tien jaar geleden zijn de eerste groepen onder de naam dolfijnen of onder de naam zeerobben opgericht. De “algemene” leeftijd voor zeerobben is 9 t/m 12 jaar. Scouting Kwintsheul heeft sinds 1999 een zeerobbengroep.

Bij Scouting Kwintsheul is gekozen voor de leeftijdscategorie 10 tot 12 jaar. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar hoe de scout zelf is. De leeftijdgrenzen zijn dus richtlijnen.

Het doel van de Zeerobben
Bij de zeerobben zal er een gemengd programma worden aangeboden. Dat wil zeggen: zowel de water- als de landactiviteiten komen aan bod. De scout zal de beginselen van het zeilen met een lelievlet (dé scoutingboot) leren maar ook tochten lopen of spelletjes (bijvoorbeeld levend stratego) in het bos, in een weiland of op het strand doen.

Hoewel het doel is een gemengd programma te draaien, ligt de nadruk op het waterwerk. Hierbij maken wij samen gebruik van de boten met de zeeverkenners, dit zijn lelievletten, een stalen zeilboot van ongeveer 6 meter lang. Scouting Kwintsheul heeft 7 van deze lelievletten tot haar beschikking. Samen met een sleper, de “Walrus” en een opgeknapte zeilende westlander, “De Tiende van Tromp”, maken zij het varend aspect van Scouting Kwintsheul compleet.

De zeerobben zijn onderverdeeld in zogenaamde bakken. Een bak is de bemanning van een lelievlet. Deze bemanning bestaat uit minimaal 4 personen en maximaal uit 6 personen en wisselt eigenlijk niet.

De programma’s van de zeerobben
De zeerobben draaien over het algemeen op vrijdagavond. De locatie is afhankelijk van het programma. Meestal zullen wij of aan de Zwet of aan de Raaphorst in Kwintsheul verzamelen. Het programma begint om 19.00 uur en eindigt om ongeveer 20.45 uur.

Soms draaien de zeerobben ook op zaterdagmiddag, dit heeft dan meestal als reden dat er geen boten beschikbaar zijn op vrijdagavond. Op zaterdagmiddag worden de zeerobben dan om 13.30 uur aan de Zwet verwacht en het programma eindigt zo rond 15.30 uur. Van tevoren zal bekend worden gemaakt waar en op welke dag het programma plaatsvindt door middel van een programma dat de kinderen (ongeveer) eens in de drie maanden krijgen.

Zomers, als de boten in het water liggen, is er zondagmiddag ook de gelegenheid om te gaan zeilen, het zogenaamde vrijzeilen. Er is altijd een leider aanwezig, maar er is niets georganiseerd. Je kunt dan zelf een eind gaan zeilen of roeien. Het vrijzeilen begint om 13.30 uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur.

In de winter als de boten uit het water zijn, moet het nodige onderhoud worden gepleegd aan de lelievletten. Dit doen de zeerobben, onder begeleiding van een leider, zelf. Dit onderhoud gebeurt op zaterdagmiddag van 13.30 uur en eindigt om ongeveer 17.00 uur. Het is de bedoeling dat de zeerobben oude kleren aan doen waar verf op mag komen.

Weekenden weg
Ongeveer twee maal per jaar gaan de zeerobben een weekendje weg. We zullen dan naar een bos- en/of waterrijke omgeving gaan. Wanneer de zeerobben een weekend weg gaan, zullen zij of in tenten of in een clubgebouw slapen.

Het zomerkamp
Het kamp is het hoogtepunt van het zeerobbenseizoen. De zeerobben gaan in de zomer een week op kamp. We gaan altijd in de laatste week van de zomervakantie. De precieze datum van het kamp zal tijdig aan u worden medegedeeld in de vorm van een brief. Op kamp zal, net zoals op vrijdagavond, een gedeelte van het programma bestaan uit wateractiviteiten en een gedeelte uit landactiviteiten. De programma’s op kamp zijn afgestemd op een bepaald thema dat per kamp verschilt.

Het installeren
Zeerobben dragen het blauwe (waterscouts) uniform. Dit uniform doe je aan je als je geïnstalleerd bent. Bij het uniform hoort een das. Het blauwe uniform wordt door elke zeerob/zeeverkenner gedragen die is aangesloten bij scouting Nederland, de kleur van de das verschilt per groep. Bij Scouting Kwintsheul hoort de rode das.

De scoutingblouse moet zelf worden aangeschaft bij de Scoutshop. De blouse kost ongeveer € 35,-. De insignes die op de blouse horen en de das krijgen de zeerobben bij de installatie. Het installeren van de nieuwe zeerobben gebeurt meestal 1 keer per jaar.