Gedragcode en vertrouwen

Scouting Kwintsheul vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode, deze is opgesteld door Scouting Nederland. Met elkaar hebben we afgesproken ons aan deze gedragscode te houden. De gedragscode is hier te downloaden.

De gedragscode van Scouting Nederland is vrij duidelijk, contact met leden mag alleen functioneel van aard zijn. Dit geldt tijdens de programma’s maar ook daarbuiten en op sociale media. Het is belangrijk dit ook als ouder met uw kind(eren) te bespreken.

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp (zie contactpagina). Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.