Welpen

speltaktekens_lijn2_welpen

Algemeen
Allereerst een uitleg over de naam van deze groep. Jonge verkenners die nog niet oud genoeg zijn om naar de zeerobben te gaan worden welpen genoemd. Waarom is er voor deze naam gekozen? Een welp is een jonge wolf. Vroeger vormden in het westen van Amerika de Indianen een volk van verkenners. Wanneer je een goede verkenner was, werd je een wolf genoemd. Dit was een eretitel. Een jonge verkenner die ook al heel goed was, werd een jonge wolf genoemd; dus een welp.

Het doel van de welpen
Het welpenverhaal speelt zich af rond het thema van het Junglebook. De namen van de leiders zijn hier dan ook van afgeleid. Zo heet de hoofdleider ‘Akela’. De andere leiders mogen bij hun installatie zelf een naam kiezen uit het Junglebook verhaal. Enkele namen zijn: ‘Baghera’, ‘Baloe’, en ‘Chill’.

De welpengroep bestaat uit jongens en meisjes en is onderverdeeld in nesten. Momenteel heeft de welpengroep vier van deze groepjes. De nesten hebben allemaal hun eigen kleur en worden gebruikt bij het openen (van het programma) en bij sommige programmaonderdelen.

Elk nest heeft zijn eigen leider die het directe aanspreekpunt is voor ‘zijn of haar’ ouders en welpen. Wanneer een ouder bijvoorbeeld iets over het gedrag van zijn of haar kind met de leiding wil bespreken, gaat deze ouder naar de leider die bij het nest van de welp hoort. Ditzelfde geldt voor welpen die iets kwijt willen aan de leiding. Wanneer de betreffende leiding er niet is kan er natuurlijk altijd een andere leider worden aangesproken of opgebeld.

De programma’s van de welpen
De programma’s van de welpen zijn zoveel mogelijk aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Dit voorkomt dat de programma’s te moeilijk of juist te makkelijk ervaren worden door de welpen. Gewoonlijk draaien de welpen op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur. Bij de vrijdagavondprogramma’s kan worden gedacht aan: het lopen van speurtochten, knutselen, spelletjes e.d. De speurtochten worden meestal door de leiding uitgezet. Het komt ook voor dat de welpen per nest een speurtocht uitzetten. Wanneer het slecht weer is worden er vaker knutselprogramma’s gedaan. Bij knutselen kan worden gedacht aan kalenders maken, zonnewijzers in elkaar zetten, kleuren enz.

Bij de welpen worden veel verschillende spelen gedaan. We spelen vaak bal – of tikspelletjes. Soms gaan wij naar het bos om spelen te doen die een grotere oppervlakte vereisen. Een paar keer per seizoen is het tijd voor een programma dat ‘anders dan anders’ is. Te denken valt aan: een bezoekje aan een museum, het zwembad of de brandweer.

Weekenden weg
Ongeveer twee keer per jaar gaan de welpen een weekendje weg. Dan gaan we bijvoorbeeld ‘logeren’ bij de zeeverkenners van Kwintsheul. Als het weer het toelaat maken we meteen gebruik van de zeilboten die daar liggen. Als de welpen een weekend weg gaan, slapen zij over het algemeen in een clubhuis. Heel af en toe slapen we in tenten.

Het kamp
Het kamp is het hoogtepunt van het jaar! Het duurt meestal 5 à 6 dagen en vindt altijd plaats in de zomervakantie van de basisscholen die horen bij de ‘regio midden’. De datum van het kamp wisselt elk jaar. Meestal is het echter zo dat wij de eerste week van de basisschoolvakantie op kamp gaan. Wilt u de precieze datum van het kamp weten in verband met het plannen van uw eigen vakantie, vraag dit dan even na bij de leiding.

Elk kamp heeft een thema waar het programma om draait. Het kampthema verschilt per jaar, net zoals de locatie van het kamp. Op kamp worden de kinderen ingedeeld in groepjes (dit zijn andere groepjes dan die van de nestenindeling). Met dit groepje wordt elke dag de corveetaak gedaan.

Het installeren
Net als alle leden van de Scouting dragen Welpen een uniform. Het uniform is functioneel en zorgt voor herkenning. Welpen dragen een groene bloes met daarop de rode das. Dit uniform doet de welp aan als hij of zij geïnstalleerd is. Een paar keer in het jaar worden de “nieuwe” welpen (die al enige tijd meedraaien met het programma) geïnstalleerd tot echte welpen. Tijdens het installeren krijgen de welpen hun uniform en das officieel uitgereikt. Na de installatie hoort hij of zij er nog meer bij! We maken er altijd een feestelijke gebeurtenis van waarbij het hele gezin van de aanstaande welp is uitgenodigd.

Het uniform kan zelf worden aangeschaft bij de Scoutshop, de kosten voor de blouse zijn circa € 35,-. Echter zijn er altijd welpen die doorstromen naar de zeerobben en hun oude blouse bij de leiding achterlaten. Deze kleding kan dan doorverkocht worden aan de nieuwe welpen. Dus het is altijd de moeite waard om informatie te vragen bij de leiding.

De das, de dasspeld en de insignes die op de blouse horen krijgen de welpen bij de installatie.