Inschrijven!

Dit is het officiële inschrijfformulier van Scouting Kwintsheul. Vul de onderstaande velden in om uw kind (definitief) in te schrijven als lid van Scouting Kwintsheul.

Momenteel hanteren we voor een aantal speltakken een wachtlijst. Heb je nog nooit meegekeken of heb je nog niet eerder contact gehad? Dan graag even contact opnemen met de juiste speltak.

*werkt het formulier niet? Probeer het dan in een andere browser.

  Algemene informatie

  Persoonlijke informatie

  Geslacht: Manvrouw
  Inschrijving

  Medische informatie
  Verzekeringen/artsen

  Overige opmerkingen:


  Via onze website, sociale media en voor promotiedoeleinden maken wij gebruik van foto- en/of video-opnamen van uw kind. Indien u hier bezwaar tegen heeft verzoeken wij u dit kenbaar te maken via [email protected]

  Wij willen u verzoeken wijzigingen aan ons door te geven zodat wij onze administratie actueel kunnen houden.

  Voorwaarden: Als u dit formulier volledig ingevuld en ondertekend heeft, bent u lid van Scouting Nederland bij Scouting Kwintsheul en zal de verschuldigde contributie betaald moeten worden. Het bedrag en de wijze van betalen worden u jaarlijks medegedeeld.

  Ik accepteer de voorwaarden

  Wet registratie persoonsgegevens is van toepassing op gegevens die we vastleggen. Dit betekent dat wij de gegevens alleen zullen gebruiken in onze eigen administratie en die van scouting Nederland (en niet beschikbaar stellen aan derden).