Wilde vaart & Loodsen

speltaktekens_EXPLORER_D

Algemeen
Wanneer de zeeverkenners de leeftijd van 15+ hebben bereikt stromen zij door naar de Wilde Vaart. De Wilde Vaart is een speltak die geen leiding meer heeft, in de plaats daarvan is er begeleiding van meestal een of twee begeleiders. Het is daarom ook de bedoeling dat leden van de wilde vaart zelf hun programma’s organiseren.

Vanaf de leeftijd 18+ worden de leden van de Wilde Vaart vanzelf Loodsen. De Loodsen doen dezelfde soort activiteiten als de Wilde Vaart maar doen dit zonder begeleiding. Meestal hebben de Loodsen ook een aantal taken erbij om de groep goed te laten draaien. Zo assisteren ze de leiding van de verschillende speltakken indien nodig, en hebben ze vaak beheerderstaken zoals het beheer en onderhoud van de 10 e van tromp, sleper of vletten.

Wanneer de Loodsen er zelf ook zin in hebben worden zij ook vaak gevraagd om nieuwe leidingteams te vormen voor de overige speltakken.

Programma’s van de Wilde Vaart en Loodsen
De Wilde Vaart en Loodsen draaien soms gezamenlijk en soms aparte programma’s, dit meestal op de vrijdagavond. Deze programma’s hebben soms een nautisch karakter zoals zeilen, roeien of een rondvaartje. Maar soms is het ook een filmpje kijken, naar het theater of karten. Vaak worden de programma’s van de Wilde Vaart of Loodsen afgesloten met een biertje in het clubgebouw of in de kroeg.

Weekenden weg
De Wilde Vaart en Loodsen gaan net als de Zeeverkenners regelmatig een weekendje weg. Dit zijn zeilwedstrijden met vletten of de 10e van tromp maar kunnen ook roeiwedstrijden of stedentripjes zijn.

Zomerkamp
De Wilde Vaart en Loodsen gaan s’zomers met de 10e van tromp op kamp, als de groep te groot is wordt er vak nog een schuit bij gehuurd. Het kamp bestaat uit 10 dagen en daarin worden de wateren van Zuid Holland, Noord Holland, Friesland of Zeeland bevaren. Overdag wordt er zeilend of op de motor van plaatsje naar plaatsje getrokken en s’avonds wordt er gestapt in kroegen en discotheken.