Vacature voorzitter scouting Kwintsheul

Wat houdt de voorzitter-rol eigenlijk in?

Als voorzitter van de groep ben je onderdeel van een mooi bestuur waarin we elkaar ondersteunen om de bestuurlijke zaken en randvoorwaarden te scheppen voor het kader en de leden van de groep. Je stelt samen met de secretaris de agenda’s op voor de vergaderingen en bent het aanspreekpunt voor de andere groepen in het westland. Daarnaast zit je de vergaderingen voor en zorg je dat deze in goede banen worden geleid. De taak van voorzitter valt eigenlijk wel mee, zeker nu we de splitsing maken tussen de groepsvereniging en de stichting.

Taken:

–> Algemene aansturing van de groep.
–> Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen.
–> Contacten onderhouden met andere voorzitters van scoutinggroepen in de regio.
–> Het leiden van de (kleine) groepsraaden groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat besluiten worden genomen.
–> Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur.
–> Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep.
–> Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden.
–> Het uitbrengen van een jaarverslag over de gang van zaken in de groepsvereniging in december.
–> Het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast te stellen en te controleren
–> Afhandelen van administratieve bestuurlijke zaken.

Over de taken kan uiteraard binnen het bestuur gesproken worden.

Interesse?

Mocht je het zien zitten: Laat het even weten via een privé berichtje of belletje. Natuurlijk kun je ons ook tippen met een idee wie jij graag als nieuwe voorzitter zo willen hebben, wellicht kunnen wij dan die persoon nog even bellen (en overhalen ;-))